Месячник русского языка

В нашей школе проходил месячник русского языка. И все классы ходили на экскурсию в музеи. Наш 7 В класс и 6 В класс были в музее Есенина. Там мы ознакомились с различными экспонатами и документами, которые освящают жизнь и деятельность великого русского поэта С.Есенина. Нам понравился этот музей.

Radjapova M ning dars ishlanmasi

Toshkent shahar Yashnobod tumanidagi 227-maktabning 2-“B” sinf rahbari Radjapova Mohiraning matematika fanidan “a+49, 91-b ko`rinishidagi ifodalar” mavzusida yozgan 1 soatlik dars ishlanmasi Radjapova M Sana: Sinf: 2-“B” Fan: Matematika I.Dars mavzusi: a+49, 91-b ko`rinishidagi ifodalar II.Dars maqsadi: a)ta`limiy: a+ 49,91-b korinishidagi ifodalar haqida bilim berish. O`quvchilarga harfli ifodalarga oid misollar yechishni o`rgatish. Olingan   ko`nikmalarni mustahkamlash; […]

Ходжаев А.Х.нинг дарс ишланмаси

Toshkent  shahar Yashnobod tumani 227-umumta’lim  maktabi chizmachilik  fani  o’qituvchisi Xo’jaev  Abduboriyning “Yassi shakllarning aksonometriyasini yasash” mavzusida bir soatlik ochiq dars ishlanmasi Sana:                                                                                                                         Sinf: 6A, 6B.        Dars  mavzusi:Turli badiiy material va tehnik vositausulida rangtasvir, qalamtasvir, haykaltaroshlik, ihtiyoriy tanladi 2-3 figurali mvzuiy kompozisiya (sport , maishiy, san`at vahokozolar.) ishlash. Ta’limiy maqsad: (DTS bo’yicha BKM elementlari) Ihtiyoriy […]

Дарс ишланма