Fevral-informatika va matematika fanlar oyligi

Yanvar ohirida metod birlashmada fevral fan oyligiga reja tuzildi va tasdiqlandi. Fan oyligi boshlanishi haqida o’quvchilarga ertalabki saflanishda  e’lon qilindi. Barcha sinflarda  o’quvchilar darsliklar bilan ta’minlanganligi nazorat qilindi. Nazorat natijasida darsliklar asosan hamma o’quvchilarda borligi aniqlandi. Birinchi hafta davomida matematika va informatika fanlardan kirish testlari olindi. Ular asosida o’zlashtirilmagan BKM elementlari aniqlandi va ularni korreksiyalashtirish […]

Fevral-matematika va informatika fanlar oyligi

ochiq dars