Sirtqi olimpiada

Maktabimiz o’quvchilari Respublika sirtqi olimpiadaning 1-turida faol ishtirok etishdi. 9-sinf o’quvchilar Rasulov D. va Abduraaximov D., 8-sinf o’quvchisi Xusanova Sevara iqtisodiy bilim asoslaridan yuqori ballar egallashdi. Rаsulоv Dаvrоn Tоshkеnt shаxri. Xаmzа tumаni.227-mаktаb 9 90 ball Аbdirаximоv Dаvrоn Tоshkеnt shаxri. Xаmzа tumаni.227-mаktаb 9 89 ball Xusаnоvа Sеvаrа Tоshkеnt shаxri.Xаmzа tumаni 227-mаktаb 8 80 ball Ular 2-tur […]