aniq fanlar oyligi

Fevral aniq fanlar oyligi reja asosida o`tkazildi.

Oy boshida kirish testlar olindi. Aniqlangan boshliklarni to`ldirish uchun chora-tadbirlar ishlab chiqildi. Ochiq darslar, tadbirlar, zakovat o`tkazildi.

Ochiq dars

Toshkent shahar

Yashnobod tumani

227-maktab matematika o’qituvchisi Shodieva Gulnoza Abdukarimovnaning bir soatlik ochiq dars  ishlanmasi

 

2016-2017 o’quv   yili

Sinf.  7-a

Fan.    Algebra

Sana.  14.02.2017yil

Mavzu:Kvadratlar ayirmasining formulasi.

Darsning maqsadi.

Ta’limiy.  O’quvchilarga kvadratlar ayirmasi formulasini, va qisqa ko’paytirish formulalari va qollab misollar yechish o’rgatish.

Tarbiyaviy.O’quvchilarga o’ng qo’l qoidasini eslatish o’quvchi va o’qituvchilarni hurmat qilishni o’rgatish.

Rivojlantiruvchi.Kvadratlar ayirmasining formulalari doir misollarni tezkor ishlash krossvordlar yechish yo’li bilan zexnli bo’lishga o’rgatish

Darsning turi.Yangi bilim berish.

Darsning usuli.Guruhlar bilan ishlash.

Darsning jihozi.Kompyuter, proektor, kosasvod plakat, test va formulalar

Darsning borishi.

 1. Tasnkiliy qism 5 daqiqa
 2. Uyga vazifa so’rash o’tgan mavzuni mustahkamlash 10 daqiqa
 3. Yangi mavzuni tushuntirish 10 daqiqa
 4. Yangi mavzuni mustahkamlash misollar yechisn 10 daqiqa
 5. Mustaqil ish 5 daqiqa
 6. O’qituvchilarni baholash 3 min
 7. Uyga vazifa berish 2 daqiqa

Tashkiliy qism. Navbatchining hisoboti

1.Gud moning may tyupliz – salom o’quvchilar 2.Cutdain — o’tiringlar 3.Tu iz on dyutetudey – bugun kim kelmagan.  4.Tuizovint tudey – bugun kim navbatchi   5.Butat iz ze deyut tudey – bugungi sana necha       6.B otizzeytudey – hafta kuni nima7.Bot cuzuciz it nav — qaysifasl

Biz o’tgan darsda qaysi mavzuni o’tgan edik.Bugungi darsimizga guruhlarga bo’lish metodidan foydalanamis.

 1. Guruh Al xorazmiy
 2. Guruh Abu RayhonBeruniy
 3. Guruh Ahmad Farobiy

O’tgan mavzu masalalar yechish

O’tgan mavzuni mustahkamlash uchun qisqa savol javoblardan foydalanamiz.

1.Guruhda savollar

 1. 23 darajasi nechaga teng
 2. Kesma deb nimaga aytiladi
 3. Birhad deb nimaga aytiladi
 4. Qayerda daryolar suvsiz shaharlar uysiz bo’ladi
 5. (x+y)2 =x2 + 2x+1

2  Guruhda savollar

 1. 52darajasi nechaga teng
 2. Nur deb nimaga aytiladi
 3. Birhadlar deb nimaga aytiladi
 4. Qaysi sonni rim raqamida yozib bo’lmaydi
 5. (c+d)2= c2+2cd+d2

3  Guruh savollar

 1. 32 darajasi nechaga teng
 2. Burchag deb nimaga aytiladi
 3. Tenglama deb nimaga aytiladi
 4. Daraxtda 12ta qush bor edi, 1-tasini otsa nechta qoladi
 5. (m+n)2 = m2 +2mn +n2

Yangi mavzu bayoni

a2 -b2=(a-b) (a+b)

Kvadratlar ayirmasining formulasi.

Darsning rejasi

 1. Qisqa ko’paytirish formulasini topish.
 2. Qisqa ko’paytirish formulasiga doir misollar yechish.

Ifodalarni soddalashtirish 3ta misol

3ta guruhga beriladi

1) (c+d) (c-d)=c2 -d

2) (a+c) (c-a)= (c+a)(c-a) =c2-a2

3) (a-b)  (-a-b)= -a2-ab+ ab+b2 =b2-a2

Birinchi to’g’ri misol ishlagan guruh 5ball bilan baholanadi.

Mustahkamlash uchun 387-misol tushuntiriladi.

1) (x+5)(x-5)=x2 -5x+5x-25=x2 -25

2) (a+3)(a-3)=a2-3a+3a-9=a2-9

3) (7+x)(7-x)=49-7x+7x-x2=49-x2

3-guruhga krossvord beriladi.To’g’ri va tez bajargan guruh baholanadi

Mustaqil ish  388-misol

1)  (2b+a)(2b-a)=4b2 -2ba+2ba-a2 =4b2 -a2

2) (y+6x)(6x-y)=6xy-y2 +36x2-6xy=36x2 -y2

3) (c+3d)(c-3d)=c2— 3dc+3dc-9d2=c2-9d2

4) (3m-2n)(2n+3m)=6mn+9m2-4n2-6mn=9m2-4n2

O’quvchilarga test yozilgan kartochka tarqatiladi

O’quvchilar test savollarga javob beradi.

1)33daraja  nechaga teng?

A  9   B  27  D  12

2) a2-10ab+25b2 ifodani ikki handing kvadrati shaklida tasvirlang.

A (a-5b)2          B (a+5b)2           D(a-b)2

3-guruhning olganballarijamlanadi.

G’olib guruh aniqlanadi

O’quvchilar baholanadi. O’quvchilarni misollarni bajarishi hisobga olgan holda va BKM asosida baholanadi.

Uyga vazifa 389-390-misollarni bajarish.

Dars yakuni.

аник фанлар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.