Ingliz tili darslari

Biz ayni paytda ingliz tili darsini kompyuterlarda o`tishni amalda sinab ko`ryapmiz. Bu yo`nalishda juda ham maqtanishga arziydigan yutuqlarimiz yo`q-ku, ammo ba`zi siljishlar bor. Darslar oddiy darslar kabi o`tiladi, ammo mashqlar bajarish va testlar topshirishda esa o`quvchilar kompyuerlardan foydalanishadi. Ular, darslikda o`tilgan so`zlarni kompyuterda o`yin sifatida, grammatikani esa har xil mashq va testlar yordamida mustahkamlashadi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompyuterlarda doimiy ravishda eng zamonaviy lug`at va ingliz tilidagi Britannica ensiklopediyasi ishlab turadi. O`quvchilar darsliklarga taalluqli va taalluqli bo`lmagan narsalarni dars paytida yoki tanaffus paytida olishlari, o`qishlari va o`rganishlari mumkin.

Leave a Reply